Άμεσα πλεονεκτήματα

Μείωση συμφόρησης και εξοικονόμηση χρόνου

Μείωση ρύπων στο αστικό περιβάλλον

Αύξηση της προσβασιμότητας για τους ευάλωτους μετακινούμενους

Περιορισμός ατυχημάτων

Έμμεσα πλεονεκτήματα

Βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Εξοικονόμηση πόρων

Βελτίωση της δημόσιας υγείας

Τελική διαμόρφωση σεναρίου κινητικότητας

Από τη διαδικασία της διαδικτυακής διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία των τριών μελλοντικών
σεναρίων προκύπτει πως το τελικό σενάριο που συγκεντρώνει πλειοψηφικά την προτίμηση των
πολιτών της πόλης της Κοζάνης είναι το σενάριο Α που προβλέπει:

«Προτεραιότητα στα ήπια μέσα μεταφοράς. Περπάτημα και ποδήλατο»

Μετάβαση στο περιεχόμενο